Jak chronić środowisko?Po co segregować?Co to jest PSZOK?Symbole na opakowaniachKatalog odpadów
SPRAWDŹ CO ZROBIĆ I GDZIE WYRZUCIĆ LUB ODDAĆ

żywność przeterminowana bez opakowań

wyrzuć do pojemnika na bioodpady

żywność przeterminowana bez opakowań - odpad powinien trafić do kontenera na śmieci typu BIOODPADY!

BIOODPADY


Bioodpady to śmieci organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu. Niektóre resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby lub biogazu, z którego można wytworzyć energię.

Certyfikat OK compost

Dobrym rozwiązaniem jest wyrzucanie resztek pochodzenia roślinnego w przyjaznych środowisku workach stworzonych z roślinnych surowców, dokładniej ze skrobii kukurydzianej posiadające certyfikat "Compost OK Home" z symbolem przypominającym roślinę. Kompostowalne worki na odpady tego typu rozkładają się na biomasę, która będzie pokarm dla organizmów żywych. Proces rozkładu trwa około 45 dni, gdzie workom plastikowym zajmie kilkaset lat

Zgodnie z zasadami segregacji, odpady biodegradowalne należy wyrzucać do brązowego pojemnika na odpady.
Bioodpadów nie należy wyrzucać do pojemnika w torebkach lub workach foliowych!

W gospodarstwach domowych warto zaopatrzyć się w pojemniki z podwójnym dnem, przez które będą spływać płyny. Dodatkowa kratka wentylacyjna zapewni system wietrzenia, wówczas składowane w pojemniku odpady będą się osuszać zamiast gnić i nie będą wydzielać przykrych zapachów. Kosz na bioodpady powinien odpowiadać polskim normom – EN 840-1, E-840-2, E840-3 oraz posiadać atest PZH