Jak chronić środowisko?Po co segregować?Co to jest PSZOK?Symbole na opakowaniachKatalog odpadów

Przeszukaj aktualny katalog odpadów 2023

Ta sama substancja lub przedmiot może mieć różny kod odpadu w zależności od rodzaju działalności w wyniku, której powstała.

Klasyfikacja odpadów

Kod1)
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
1
2
01 
Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 
Odpady z wydobywania kopalin
01 01 01
Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02
Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80
Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 
Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 04*
Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
01 03 05*
Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
01 03 06
Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 07*
Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 08
Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09
Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
01 03 80*
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
01 03 81
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99
Inne nie wymienione odpady
01 04 
Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 07*
Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08
Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09
Odpadowe piaski i iły
01 04 10
Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11
Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12
Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13
Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 80*
Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
01 04 81
Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 82*
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
01 04 83
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 84*
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancjeniebezpieczne
01 04 85
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
01 04 99
Inne nie wymienione odpady
01 05 
Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
01 05 04
Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 05*
Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06*
Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 05 07
Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08
Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99
Inne nie wymienione odpady
02 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
02 01 01
Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02
Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03
Odpadowa masa roślinna
02 01 04
Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 06
Odchody zwierzęce
02 01 07
Odpady z gospodarki leśnej
02 01 08*
Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
02 01 09
Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
02 01 10
Odpady metalowe
02 01 80*
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne
02 01 81
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 83
Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99
Inne nie wymienione odpady
02 02 
Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01
Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02
Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03
Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 80*
Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
02 02 81
Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 82
Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 02 99
Inne nie wymienione odpady
02 03 
Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
02 03 01
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 02
Odpady konserwantów
02 03 03
Odpady poekstrakcyjne
02 03 04
Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81
Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 82
Odpady tytoniowe
02 03 99
Inne nie wymienione odpady
02 04 
Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01
Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02
Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80
Wysłodki
02 04 99
Inne nie wymienione odpady
02 05 
Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80
Odpadowa serwatka
02 05 99
Inne nie wymienione odpady
02 06 
Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02
Odpady konserwantów
02 06 03
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80
Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99
Inne nie wymienione odpady
02 07 
Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 01
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02
Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03
Odpady z procesów chemicznych
02 07 04
Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99
Inne nie wymienione odpady
03
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01
Odpady kory i korka
03 01 04*
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
03 01 05
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 80*
Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 01 81
Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
03 01 82
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99
Inne nie wymienione odpady
03 02 
Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01*
Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02*
Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03*
Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04*
Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 05*
Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
03 02 99
Inne nie wymienione odpady
03 03 
Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01
Odpady z kory i drewna
03 03 02
Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
03 03 05
Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08
Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09
Odpady szlamów defekosaturacyjnych
03 03 10
Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80
Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81
Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99
Inne nie wymienione odpady
04 
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 
Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
04 01 01
Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
04 01 02
Odpady z wapnienia
04 01 03*
Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
04 01 04
Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05
Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
04 01 06
Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07
Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 08
Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
04 01 09
Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 99
Inne nie wymienione odpady
04 02 
Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 09
Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10
Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 14*
Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 15
Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 16*
Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 17
Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 19*
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
04 02 20
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21
Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22
Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80
Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99
Inne nie wymienione odpady
05 
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
05 01 
Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
05 01 02*
Osady z odsalania
05 01 03*
Osady z dna zbiorników
05 01 04*
Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05*
Wycieki ropy naftowej
05 01 06*
Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07*
Kwaśne smoły
05 01 08*
Inne smoły
05 01 09*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 10
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 11*
Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12*
Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 13
Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14
Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 15*
Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 01 16
Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 01 17
Bitum
05 01 99
Inne nie wymienione odpady
05 06 
Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
05 06 01*
Kwaśne smoły
05 06 03*
Inne smoły
05 06 04
Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80*
Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99
Inne nie wymienione odpady
05 07 
Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
05 07 01*
Osady zawierające rtęć
05 07 02
Odpady zawierające siarkę
05 07 99
Inne nie wymienione odpady
06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
06 01 01*
Kwas siarkowy i siarkawy
06 01 02*
Kwas chlorowodorowy
06 01 03*
Kwas fluorowodorowy
06 01 04*
Kwas fosforowy i fosforawy
06 01 05*
Kwas azotowy i azotawy
06 01 06*
Inne kwasy
06 01 99
Inne nie wymienione odpady
06 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
06 02 01*
Wodorotlenek wapniowy
06 02 03*
Wodorotlenek amonowy
06 02 04*
Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05*
Inne wodorotlenki
06 02 99
Inne nie wymienione odpady
06 03 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 11*
Sole i roztwory zawierające cyjanki
06 03 13*
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
06 03 14
Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15*
Tlenki metali zawierające metale ciężkie
06 03 16
Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99
Inne nie wymienione odpady
06 04 
Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
06 04 03*
Odpady zawierające arsen
06 04 04*
Odpady zawierające rtęć
06 04 05*
Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 04 99
Inne nie wymienione odpady
06 05 
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 02*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
06 06 02*
Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 06 03
Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99
Inne nie wymienione odpady
06 07
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
06 07 01*
Odpady azbestowe z elektrolizy
06 07 02*
Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 03*
Osady siarczanu baru zawierające rtęć
06 07 04*
Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
06 07 99
Inne nie wymienione odpady
06 08 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
06 08 02*
Odpady zawierające niebezpieczne silikony
06 08 99
Inne nie wymienione odpady
06 09 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
06 09 02
Żużel fosforowy
06 09 03*
Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04
Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80
Fosfogipsy
06 09 81
Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99
Inne nie wymienione odpady
06 10 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
06 10 02*
Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99
Inne nie wymienione odpady
06 11 
Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01
Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80
Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81
Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82
Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83
Odpadowy siarczan żelazaowy
06 11 99
Inne nie wymienione odpady
06 13 
Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01*
Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
06 13 02*
Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03
Czysta sadza
06 13 04*
Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05*
Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99
Inne nie wymienione odpady
07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09*
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10*
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80
Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99
Inne nie wymienione odpady
07 02 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09*
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10*
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 12
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 13
Odpady tworzyw sztucznych
07 02 14*
Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15
Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 16*
Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17
Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 80
Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99
Inne nie wymienione odpady
07 03 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09*
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10*
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99
Inne nie wymienione odpady
07 04 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09*
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10*
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 12
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 13*
Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80*
Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
07 04 81
Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99
Inne nie wymienione odpady
07 05 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 
07 05 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09*
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10*
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 12
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 13*
Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 14
Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 80*
Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81
Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99
Inne nie wymienione odpady
07 06 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
07 06 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09*
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10*
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80
Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81
Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99
Inne nie wymienione odpady
07 07 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
07 07 01*
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03*
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07*
Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09*
Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10*
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99
Inne nie wymienione odpady
08 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 
08 01 11*
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 12
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 13*
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15*
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 17*
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 18
Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19*
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 21*
Zmywacz farb lub lakierów
08 01 99
Inne nie wymienione odpady
08 02
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
08 02 01
Odpady proszków powlekających
08 02 02
Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03
Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99
Inne nie wymienione odpady
08 03 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 07
Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08
Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 12*
Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 13
Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 14*
Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15
Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 16*
Zużyte roztwory trawiące
08 03 17*
Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 19*
Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 03 80
Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99
Inne nie wymienione odpady
08 04
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
08 04 09*
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 11*
Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12
Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13*
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 14
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15*
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17*
Olej żywiczny
08 04 99
Inne nie wymienione odpady
08 05
Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08
08 05 01*
Odpady izocyjanianów
09
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 01*
Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02*
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03*
Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04*
Roztwory utrwalaczy
09 01 05*
Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07
Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08
Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra
09 01 10
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11*
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
09 01 13*
Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
09 01 80*
Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 99
Inne nie wymienione odpady
10 
Odpady z procesów termicznych
10 01
Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02
Popioły lotne z węgla
10 01 03
Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
10 01 04*
Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
10 01 05
Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07
Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 09*
Kwas siarkowy
10 01 13*
Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14*
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 15
Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 16*
Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 17
Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 18*
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 19
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 21
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 22*
Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 01 23
Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24
Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25
Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80
Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81
Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82
Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99
Inne nie wymienione odpady
10 02
Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 02 01
Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02
Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 07*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 08
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10
Zgorzelina walcownicza
10 02 11*
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 12
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 13*
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 14
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15
Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80
Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81
Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99
Inne nie wymienione odpady
10 03
Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 02
Odpadowe anody
10 03 04*
Żużle z produkcji pierwotnej
10 03 05
Odpady tlenku glinu
10 03 08*
Słone żużle z produkcji wtórnej
10 03 09*
Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
10 03 15*
Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 03 16
Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15
10 03 17*
Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 18
Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 19*
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 20
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 21*
Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 22
Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 23*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 24
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 25*
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 26
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 27*
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 28
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 29*
Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 30
Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99
Inne nie wymienione odpady
10 04
Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01*
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02*
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 03*
Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04*
Pyły z gazów odlotowych
10 04 05*
Inne cząstki i pyły
10 04 06*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07*
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09*
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 10
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99
Inne nie wymienione odpady
10 05
Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 03*
Pyły z gazów odlotowych
10 05 04
Inne cząstki i pyły
10 05 05*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06*
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08*
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 09
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 10*
Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 05 11
Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80
Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99
Inne nie wymienione odpady
10 06
Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 03*
Pyły z gazów odlotowych
10 06 04
Inne cząstki i pyły
10 06 06*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07*
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09*
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 10
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80
Żużle szybowe i granulowane
10 06 99
Inne nie wymienione odpady
10 07
Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01
Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02
Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04
Inne cząstki i pyły
10 07 05
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 07*
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 08
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99
Inne nie wymienione odpady
10 08
Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 04
Cząstki i pyły
10 08 08*
Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 08 09
Inne żużle
10 08 10*
Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 08 11
Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 12*
Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 13
Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 14
Odpadowe anody
10 08 15*
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 16
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 17*
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 18
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
10 08 19*
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 20
Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99
Inne nie wymienione odpady
10 09
Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 03
Żużle odlewnicze
10 09 05*
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 06
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 07*
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 08
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 09*
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 10
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 11*
Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 12
Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 13*
Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 09 14
Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 15*
Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 09 16
Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 80
Wybrakowane wyroby żeliwne
10 09 99
Inne nie wymienione odpady
10 10
Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03
Zgary i żużle odlewnicze
10 10 05*
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 06
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 07*
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 08
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 09*
Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 10 10
Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 11*
Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 12
Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 13*
Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 14
Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 15*
Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 16
Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99
Inne nie wymienione odpady
10 11
Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03
Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05
Cząstki i pyły
10 11 09*
Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 10
Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 11*
Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12
Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 13*
Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 14
Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 15*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 16
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 17*
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 18
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 19*
Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20
Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80
Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 81*
Odpady zawierające azbest
10 11 99
Inne nie wymienione odpady
10 12
Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01
Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03
Cząstki i pyły
10 12 05
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06
Zużyte formy
10 12 08
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 09*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 10
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 11*
Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
10 12 12
Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13
Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99
Inne nie wymienione odpady
10 13
Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01
Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04
Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06
Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07
Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 09*
Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
10 13 10
Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11
Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 13 13
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14
Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80
Odpady z produkcji cementu
10 13 81
Odpady z produkcji gipsu
10 13 82
Wybrakowane wyroby
10 13 99
Inne nie wymienione odpady
10 14
Odpady z krematoriów
10 14 01*
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
10 80
Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01
Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02
Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03
Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04
Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05
Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06
Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99
Inne nie wymienione odpady
11
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01
Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
11 01 05*
Kwasy trawiące
11 01 06*
Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 07*
Alkalia trawiące
11 01 08*
Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09*
Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10
Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 11*
Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12
Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 13*
Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 14
Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 15*
Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16*
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98*
Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 01 99
Inne nie wymienione odpady
11 02
Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 02*
Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 02 03
Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 05*
Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 02 06
Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 07*
Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 99
Inne nie wymienione odpady
11 03
Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
11 03 01*
Odpady zawierające cyjanki
11 03 02*
Inne odpady
11 05
Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
11 05 01
Cynk twardy
11 05 02
Popiół cynkowy
11 05 03*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
11 05 04*
Zużyty topnik
11 05 99
Inne nie wymienione odpady
12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04
Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06*
Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07*
Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08*
Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09*
Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
12 01 10*
Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12*
Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13
Odpady spawalnicze
12 01 14*
Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15
Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16*
Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17
Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18*
Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19*
Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20*
Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99
Inne nie wymienione odpady
12 03
Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01*
Wodne ciecze myjące
12 03 02*
Odpady z odtłuszczania parą
13
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 01
Odpadowe oleje hydrauliczne
13 01 01*
Oleje hydrauliczne zawierające PCB
13 01 04*
Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05*
Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09*
Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10*
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11*
Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12*
Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13*
Inne oleje hydrauliczne
13 02
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 04*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06*
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07*
Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08*
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 
13 03 01*
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
13 03 06*
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07*
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08*
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09*
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10*
Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 04
Oleje zęzowe
13 04 01*
Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02*
Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03*
Oleje zęzowe ze statków morskich
13 05
Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01*
Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02*
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03*
Szlamy z kolektorów
13 05 06*
Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07*
Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08*
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07
Odpady paliw ciekłych
13 07 01*
Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02*
Benzyna
13 07 03*
Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08
Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach
13 08 01*
Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02*
Inne emulsje
13 08 80
Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99*
Inne nie wymienione odpady
14
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
14 06
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
14 06 01*
CFC, HCFC, HFC
14 06 02*
Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03*
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04*
Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05*
Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03
Opakowania z drewna
15 01 04
Opakowania z metali
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07
Opakowania ze szkła
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16
Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03
Zużyte opony
16 01 04*
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy
16 01 06
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
16 01 07*
Filtry olejowe
16 01 08*
Elementy zawierające rtęć
16 01 09*
Elementy zawierające PCB
16 01 10*
Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 11*
Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12
Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13*
Płyny hamulcowe
16 01 14*
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16
Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17
Metale żelazne
16 01 18
Metale nieżelazne
16 01 19
Tworzywa sztuczne
16 01 20
Szkło
16 01 21*
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22
Inne nie wymienione elementy
16 01 99
Inne nie wymienione odpady
16 02
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09*
Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10*
Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11*
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12*
Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03
Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03*
Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05*
Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 04
Odpady materiałów wybuchowych
16 04 01*
Odpadowa amunicja
16 04 02*
Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
16 04 03*
Inne materiały wybuchowe
16 05
Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 04*
Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
16 05 05
Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 06*
Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 05 07*
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08*
Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09
Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 06
Baterie i akumulatory
16 06 01*
Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03*
Baterie zawierające rtęć
16 06 04
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05
Inne baterie i akumulatory
16 06 06*
Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07
Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 07 08*
Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09*
Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 07 99
Inne nie wymienione odpady
16 08
Zużyte katalizatory
16 08 01
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02*
Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki
16 08 03
Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04
Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 05*
Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
16 08 06*
Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07*
Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 09
Substancje utleniające
16 09 01*
Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
16 09 02*
Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03*
Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 09 04*
Inne nie wymienione substancje utleniające
16 10
Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
16 10 01*
Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 02
Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 03*
Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04
Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
16 11
Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 01*
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 02
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 03*
Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 04
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 05*
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
16 11 06
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16 80
Odpady różne
16 80 01
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81
Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 
16 81 01*
Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02
Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82
Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01*
Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02
Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02
Gruz ceglany
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06*
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81
Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82
Inne nie wymienione odpady
17 02
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01
Drewno
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
17 02 04*
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03
Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01*
Asfalt zawierający smołę
17 03 02
Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 03*
Smoła i produkty smołowe
17 03 80
Odpadowa papa
17 04
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02
Aluminium
17 04 03
Ołów
17 04 04
Cynk
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 06
Cyna
17 04 07
Mieszaniny metali
17 04 09*
Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10*
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 03*
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05*
Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06
Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07*
Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06
Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 01*
Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03*
Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05*
Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 08
Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 01*
Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 01*
Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02*
Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03*
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03
18
Odpady medyczne i weterynaryjne
18 01
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02*
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03*
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10*
Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80*
Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
18 01 81
Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82*
Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 02
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02*
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03
Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
19
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 
Odpady z termicznego przekształcania odpadów
19 01 02
Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 05*
Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06*
Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07*
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10*
Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11*
Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 12
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 13*
Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 14
Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 15*
Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 16
Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 17*
Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 18
Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19
Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99
Inne nie wymienione odpady
19 02
Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 02 03
Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04*
Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05*
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 07*
Oleje i koncentraty z separacji
19 02 08*
Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 09*
Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 10
Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 11*
Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 02 99
Inne nie wymienione odpady
19 03
Odpady stabilizowane lub zestalone( 3)
19 03 04*
Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane
19 03 05
Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 06*
Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07
Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04
Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 04 01
Zeszklone odpady
19 04 02*
Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03*
Nie zeszklona faza stała
19 04 04
Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05
Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01
Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02
Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03
Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
19 05 99
Inne nie wymienione odpady
19 06
Odpady z beztlenowego rozkladu odpadów
19 06 03
Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 04
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 05
Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 06
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99
Inne nie wymienione odpady
19 08
Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
19 08 01
Skratki
19 08 02
Zawartość piaskowników
19 08 05
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 06*
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07*
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08*
Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 09
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
19 08 10*
Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
19 08 11*
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13*
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99
Inne nie wymienione odpady
19 09
Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02
Osady z klarowania wody
19 09 03
Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04
Zużyty węgiel aktywny
19 09 05
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99
Inne nie wymienione odpady
19 10
Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 10 01
Odpady żelaza i stali
19 10 02
Odpady metali nieżelaznych
19 10 03*
Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 04
Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 10 05*
Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 10 06
Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
19 11
Odpady z regeneracji olejów
19 11 01*
Zużyte filtry iłowe
19 11 02*
Kwaśne smoły
19 11 03*
Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04*
Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05*
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 07*
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 11 99
Inne nie wymienione odpady
19 12
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
19 12 01
Papier i tektura
19 12 02
Metale żelazne
19 12 03
Metale nieżelazne
19 12 04
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05
Szkło
19 12 06*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08
Tekstylia
19 12 09
Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10
Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11*
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13
Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 01*
Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 02
Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 03*
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05*
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07*
Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08
Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
19 80
Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach
19 80 01
Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01
Papier i tektura
20 01 02
Szkło
20 01 08
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10
Odzież
20 01 11
Tekstylia
20 01 13*
Rozpuszczalniki
20 01 14*
Kwasy
20 01 15*
Alkalia
20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
20 01 19*
Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39
Tworzywa sztuczne
20 01 40
Metale
20 01 41
Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 
Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02
Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03
Inne odpady komunalne
20 03 01
Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02
Odpady z targowisk
20 03 03
Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Objaśnienia:

Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Stosowane w niniejszej tabeli określenia oznaczają:
  1. substancja niebezpieczna – substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie w wyniku spełnienia kryte- riów określonych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008”;
  2. metal ciężki – jakikolwiek związek antymonu, arsenu, kadmu, chromu (VI), miedzi, ołowiu, rtęci, niklu, selenu, telluru, talu i cyny, także w przypadku gdy metale te występują w postaci metalicznej, o ile są one sklasyfikowa- ne jako substancje niebezpieczne;
  3. metale przejściowe – wszelkie związki skandu, wanadu, manganu, kobaltu, miedzi, itru, niobu, hafnu, wolframu, tytanu, chromu, żelaza, niklu, cynku, cyrkonu, molibdenu i tantalu, także w przypadku gdy metale te występują w postaci metalicznej, o ile są one sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne;
  4. stabilizowanie – procesy, które zmieniają cechy niebezpieczne składników w odpadach i przekształcają odpady niebezpieczne w odpady inne niż niebezpieczne;
  5. zestalanie – procesy, które zmieniają jedynie stan fizyczny odpadów przez użycie dodatków, bez zmiany che- micznych właściwości odpadów;
  6. odpady częściowo ustabilizowane – odpady zawierające po procesie stabilizacji składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki inne niż niebezpieczne i które mogłyby zostać uwolnione do środowiska w krótkim, średnim lub długim przedziale czasu.
W Polsce obowiązuje katalog odpadów, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku klasyfikuje odpady na 20 podstawowych grup.
01
odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
02
odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
03
odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
04
odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
05
odpady z przeróbki ropy naftowej oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
06
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
07
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
08

odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, szczeliw, farb drukarskich

09
odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
10
odpady z procesów termicznych
11
odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów z procesów hydrometalurgii metali niezależnych
12
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
13
oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
14
odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
15
odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne, nieujęte w innych grupach
16
odpady nieujęte w innych grupach
17
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę z terenów zanieczyszczonych)
18
odpady medyczne i weterynaryjne
19
odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
20
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie