Jak chronić środowisko?Po co segregować?Co to jest PSZOK?Symbole na opakowaniachKatalog odpadów

DBAJ O NATURĘ

Wiele materiałów nie musi trafiać do śmieci. Można je ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub przekazać organizacjom charytatywnym.

(WOSS) to Wyszukiwarka Odpadów, która podpowie jak Segregować Śmieci na poszczególne frakcje

Jak wygląda segregacja odpadów

ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

Od pierwszego stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady segregowania śmieci.
Zobacz do którego kosza wrzucić poszczególne odpady. Segregując śmieci pomagasz chronić nasze wspólne środowisko!

Według nowych zasad śmieci powinieneś segregować do 5 pojemników. Kolor koszy oznacza rodzaj śmieci, jakie należy do nich wyrzucać. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji sprawdź poniżej lub na stronie internetowej swojej gminy.

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE!

POJEMNIK ŻÓŁTY TO TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

  WRZUCAMY

 • plastikowe butelki po płynach, mydłach, żelach
 • plastikowe opakowania, reklamówki i worki foliowe
 • kartony po mleku, sokach i napojach
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach
 • aluminiowe puszki po napojach, konserwach
 • opakowania po jogurtach, margarynach, słodyczach
 • folię aluminiową, czystą folię opakowaniową
 • nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików
 • skrzynki z tworzyw sztucznych i wiaderka
 • odpady wykonane z gumy i kauczuku
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
 • złom żelazny i metale kolorowe, garnki, blachy do pieczenia

  NIE WRZUCAMY

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i artykułach medycznych
 • opakowań po aerozolach
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • opakowań po farbach,olejach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • jednorazowych pieluch, art. higienicznych
 • tworzyw piankowych i styropianu budowlanego
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach

Wskazówki:
- opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć - o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca
- przed wyrzuceniem śmieci do pojemnika żółtegonależyzgnieść opakowania, w ten sposób zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej.
- aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników
- z kopert z folią bąbelkową lub z okienkiem, można – choć nie trzeba – odzielić papier i folię, co ułatwi dalszą segragację.

POJEMNIK NIEBIESKI TO PAPIER I MAKULATURA

  WRZUCAMY

 • opakowania z kartonu, czyste pudełka po pizzy
 • torby i worki papierowe
 • papier pakowy, listowy, szkolny i zadrukowany
 • notesy, ulotki, zeszyty i książki
 • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach
 • tektura, tektura falistą
 • kartony po jajkach
 • gazety, czasopisma i katalogi

  NIE WRZUCAMY

 • ręczników papierowych i artykułów higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • worków po nawozach i materiałach budowlanych
 • papieru samokopiującego, kalki, tapet
 • zatłuszczonych naczyń jednorazowych z papieru
 • tkanin, materiałów do szycia i ubrań

Wskazówki:
- z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek
- z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy - np. okładki czy ramki
- jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych
- zabrudzone/zatłuszczone części papieru odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane

POJEMNIK ZIELONY TO SZKŁO I INNE OPAKOWANIA SZKLANE

  WRZUCAMY

 • szklane opakowania po kosmetykach
 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane butelki po olejach roślinnych
 • szklane karafki
 • naczynia ze szkła zwykłego
 • opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
 • słoiki po dżemach i przetworach bez nakrętek

  NIE WRZUCAMY

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła stołowego, okularowego i żaroodpornego
 • zniczy, kubków, talerzy, doniczek oraz porcelany
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • szklanek, kieliszków i szkła płaskiego
 • luster, witraży, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
Wskazówki:
- dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne
- opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętki do pojemnika na plastik
Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:
 • szkło bezbarwne (kolor biały),
 • szkło kolorowe (kolor zielony).

POJEMNIK BRĄZOWY TO ODPADY BIODEGRADOWALNE

  WRZUCAMY

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki)
 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty, surówki
 • przycięte gałęzie,trociny i korę drzew
 • wióry z temperówki, ołówków i kredek
 • skorupki po jajkach, stary chleb, sałatki warzywne
 • fusy po kawie i herbacie, popiół drzewny
 • ugotowane ziemniaki, frytki, ryż, makarony, kasze

  NIE WRZUCAMY

 • piasku, mineralnych substratów, ziemi i kamieni
 • popiołu z węgla kamiennego, papierosów
 • kości zwierząt, ryb, wędlin i mięsa, serów
 • oleju jadalnego, zepsutej żywności, nabiału
 • zawartości kuwet, odchodów zwierząt
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • opatrunków, wacików, pieluch, chusteczek itp.
 • wykałaczek, patyczków drewnianych, gum do żucia

Wskazówki:
- odpady wrzucamy do pojemnika BIO tylko luzem lub w opakowaniach jak: brązowe torebki papierowe i foliowe worki kompostowalne
- jeśli masz odpady w worku foliiowym, to wystarczy przesypać zawartość do kosza na odpady BIO, a zużyty worek wrzucić do zmieszanych.
- przeterminowane i/lub spleśniałe przetwory -owocowo-warzywne, dżemy, warzywa i owoce wrzucamy do odpadów ZMIESZANYCH!
- niektyóre gminy zezwalają wyłącznie na wyrzucanie odpadów BIO tylko luzem (bez worków biodegradowalnych, kompostowalnych i innych opakowań)

POJEMNIK CZARNY LUB SZARY TO ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

  WRZUCAMY

 • artykuły higieniczne i kosmetyczne
 • resztki jedzenia np: mięso, ryby, ości, kości
 • szkło ozdobne, talerze i kubki
 • zabrudzone woreczki foliowe i tłusty papier
 • obuwie i zniszczona odzież
 • rozbite szyby okienne i szkło żaroodporne

  NIE WRZUCAMY

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • baterii, akumulatorów
 • leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów
 • zużytych opon i dywanów
 • odpadów niebezpiecznych
 • odpadów rozbiórkowych i budowlanych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

To specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym wykonawca ma świadczyć usługę polegającą na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie posortowanych odpadów na terenie gminy.

MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy.

Odpady problemowe, czyli takie, których nie można zakwalifikować do żadnej z powyższych kategorii należy dostarczyć własnie do PSZOK.

Zasady zbiórki odpadów przez PSZOK określane są w rozporządzeniach gminnych i mogą różnić się od siebie w zależności od uwarunkowań jednostki administracyjnej. Większość zasad jest jednak wspólnych. Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny. Musimy jednak pamiętać, że PSZOK nie przyjmie odpadów komunalnych, które nie są posegregowane lub nie kwalifikują się do zbiórki selektywnej oraz odpadów nie mogących zidentyfikować.

Jeżeli odpady nie zostaną właściwie posegregowane, firma odbierająca odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela/zarządcę nieruchomości. Pamiętaj! Naruszenie zasad segregacji skutkuje podwyższeniem opłaty.

Do punktów PSZOK można przekazywać odpady problemowe i niebezpieczne:


- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, meble i odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony bez felg, odpady azbestowe, papa
- środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach, baterie, akumulatory.
- środki do czyszczenia toalet, konserwacji drewna, chwastobójcze i przeciwmolowe

W przypadku takich odpadów, jak azbest lub papa warto skorzystać z usług firmy prywatnej, dysponującej specjalnymi kontenerami na śmieci i flotą transportową

Odpady niebezpieczne (wymagające opakowania) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

PO CO MAM SEGREGOWAĆ ODPADY?

Bo dzięki Tobie:

 • zmniejszysz zużycie cennych surowców oraz energii,
 • uratujesz wiele gatunków roślin, zwierząt i stworzeń morskich,
 • zadbasz o środowisko naturalne – ochronisz glebę i wody gruntowe,
 • ograniczysz emisję trujących gazów oraz ilość ścieków,
 • zmniejszysz ilość trudno rozkładających się odpadów na wysypiskach,
 • dasz szanse na drugie życie surowcom wtórnym:
  • szkło można przetworzyć na nowe opakowania lub wykorzystać do materiałów budowlanych itp.,
  • z plastiku pozyskujemy włókna do produkcji ubrań typu polar, ogrodzeń, długopisów, a także doniczek,
  • z przetworzonego papieru powstają nowe filtry do kawy, artykuły toaletowe i papier drukarski,
  • odpady biodegradowalne mogą być użyte jako nawóz organiczny służący do nawożenia roślin i kwiatów dzięki kompostowaniu.

Uwaga !

W zależności od decyzji samorządu (rady miasta lub gminy) osoby, które nie segregują odpadów zapłacą nie mniej niż dwukrotność, a nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.
Co najgorsze, wystarczy, że jeden mieszkaniec bloku nie będzie segregował odpadów, a wówczas wszyscy zostaną obciążeni podwójną opłatą.

JAK JA MOGĘ CHRONIĆ PRZYRODĘ?

ZNAKI NA OPAKOWANIACH

Co znaczą symbole na opakowaniach?.

Wielu z nas nie zwraca uwagi na symbole znajdujące się na opakowaniach zakupionych produktów, jednak jest to spory błąd, gdyż wiele z nich mówi nam o ich możliwościach odzysku. Skupiamy się głównie na na etykietach, czytając informacje o składzie i kaloriach. W trosce o nasz organizm i środowisko w którym żyjemy, warto przyswoić te oznaczenia.

 • Certyfikat OK compost

  OPAKOWANIA I PRODUKTY KOMPOSTOWE - Znak zgodności OK compost HOME może być umieszczany tylko na produktach formalnie certyfikowanych przez TÜV AUSTRIA. Opakowania oznaczone tym znakiem ekologicznym, mogą być kompostowalne w warunkach domowych.

 • symbol przydatności do recyklingu

  PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU - znak ekologiczny umieszczony na opakowaniach, na których jest chociaż jeden symbol identyfikacji materiału do recyklingu np. znak PET – trzy smukłe strzałki z miejscem na numer kodowy materiału.

 • symbol recyklingu

  OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU - Informację taką znajdziesz na opakowaniach, pudełkach, kartonach, paczkach z tworzyw sztucznych bądź aluminium, które podlegają ponownemu wykorzystaniu.

 • znak zielony punkt

  ZIELONY PUNKT - znak oznacza, że producent wsparł finansowo budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz bierze udział w ponownym ich odzyskaniu poprzez recykling.

 • symbol dbaj o czystość

  DBAJ O CZYSTOŚĆ - Znak ten oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady, bezpośrednio po konsumpcji jego zawartośc. Informuje o niezaśmiecaniu środowiska naturalnego i tym samym dba o nasze otoczenie.

 • symbol opakowania biodegradowalnego

  OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE - Znak występuje na opakowaniach, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Produkty z tym symbolem są w pełni biodegradowalne i mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi

 • znak ponowne użycie

  MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. - ten znak ekologiczny pojawia się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. Można go znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach, ale także na butelkach, szklanych pojemnikach etc.

 • symbol recyklingu

  ROLNICTWO EKOLOGICZNE - Znak informuje, że co najmniej 95 procent składników tego produktu powstało zgodnie z zasadami systemu kontroli i nadzoru dla rolnictwa ekologicznego - Certyfikat eko Unii Europejskiej.

 • znak aluminium

  ZNAK ALUMINIUM - znak oznacza, że produkt lub jego opakowanie wykonane zostało z aluminium, natomiast wszelkie opakowania do przechowywania żywności, które wcześniej nie miały z nią kontaktu muszą posiadać znak mówiący o tym, że materiały i wyroby przeznaczone są do kontaktu z żywnością.

 • znak eko

  EKO-ZNAK - mogą otrzymywać wyroby polskie i zagraniczne niepowodujące negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu.

 • Znak przekreślonego kontenera

  ZNAK PRZEKREŚLONEGO KOSZA - Zazwyczaj można go spotkać na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. Informuje, że po zużyciu produktu nie należy wyrzucać go do kosza razem z innymi odpadami. Niepotrzebny sprzęt trzebaprzekazać dopunktu zbiórki elektrośmieci.

 • znak zwany również Stokrotką lub Margerytką

  ZNAK EKOLOGICZNY ECOLABEL - Aby otrzymać ten znak stokrotki, produkty lub usługi muszą spełniać ekologiczne normy podczas projektowania, produkcji, sprzedaży, użytkowania i utylizacji – znak ekologiczny ustanowiony przez Komisję Europejską, przyznawanyy wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.

 • znak ecocert

  ZNAK EKOLOGICZNY ECOCERT - Kupując produkt z tym znaczkiem zyskujemy pewność, że są one na pewno ekologiczne i zrobione z surowców naturalnych. Ecocert wymaga, aby na każdym produkcie z tym certyfikatem podana była ilość składników pochodzenia naturalnego oraz ilość składników pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych.

ZNAKI NA PLASTIKOWYCH OPAKOWANIACH

Nadaje się do recyklinguNadaje się do recyklinguNadaje się do recyklinguNadaje się do recyklinguNadaje się do recyklinguUwaga! Tworzywo Nie nadaje się do recyklinguNadaje się do recyklingu
 1. PET – poli(tereftalan etylenu) jest wykorzystywany do produkcji jednorazowych opakowań i butelek do wody mineralnej.
 2. HDPE – polietylen o dużej gęstości. To bezpieczny plastik, opakowania nadają się do ponownego użycia.
 3. PVC – poli(chlorek winylu) zrobione są z niego np. tacki typu fast food, używa się go do produkcji folii.
 4. LDPE - polietylen -z niego zwykle robione są reklamówki, worki foliowe czy folie opakowaniowe, względnie bezpieczny.
 5. PP – polipropylenu używa się go do produkcji opakowań na jogurty, plastikowych nakrętek na butelki czy słomek do picia.
 6. PS – czyli polistyren,  Robi się z niego np. pianki, które w paczce zabezpieczają dany przedmiot przed uszkodzeniem.
 7. Inne – To oznaczenie sugeruje, że opakowanie zostało stworzone z mieszanki różnych rodzajów tworzyw sztucznych, nie używać!