Jak chronić środowisko?Po co segregować?Co to jest PSZOK?Symbole na opakowaniachKatalog odpadów
SPRAWDŹ CO ZROBIĆ I GDZIE WYRZUCIĆ LUB ODDAĆ

żarówki energooszczędne świetlówki kompaktowe

oddaj do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

możesz oddać do PSZOK lub MPSZOK

żarówki energooszczędne świetlówki kompaktowe - odpad powinien trafić do PSZOK!

żarówki energooszczędne świetlówki kompaktowe - odpad należy do grupy ELEKTROśMIECI!

ELEKTROśMIECI


Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego objęte Ustawą o ZSEE – podział obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

3. Lampy

Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm

Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

PSZOK


Ustawa o odpadach odpowiedzialność za utylizację przerzuca na gminy, co oznacza, że to gminy są zobowiązane do wyznaczania punktów, w których można oddać odpady medyczne. Każda gmina ma obowiązek wskazać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdujący się na jej terenie.

Osoba chora na cukrzycę może poprosić swojego lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę rodzinną w swojej przychodni o specjalistyczny pojemnik na zużyte opady medyczne. Zapełniony zasobnik zwracamy do przychodni lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odpadów medycznych nie powinno się wyrzucać do śmieci, bo mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia i środowiska.

Niewłaściwa segregacja odpadów medycznych stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich osób, które mają z nimi styczność. Zwłaszcza są to osoby odpowiedzialne za zbieranie tych odpadów na terenie jednostek medycznych.

Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
Należy mieć na uwadze, że PSZOK nie przyjmie odpadów komunalnych, które nie są posegregowane. Zmieszane odpady komunalne nie kwalifikują się do zbiórki selektywnej.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Każdy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.

Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.

Pracownik PSZOK sprawdza potwierdzenie złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub inny dokument potwierdzający zameldowanie mieszkańca na terenie danej gminy. Dane obejmują>

  1. adres nieruchomości, z której dostarczono odpady
  2. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady
  3. rodzaj dostarczonych odpadów